Uslovi korišćenja
 • 1. Autorska prava

 • Celokupan sadržaj usluga NekretnineSrbije.com, uključujući logotip i dizajn, pravno su autorski zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu kao samostalno delo, odnosno kao baza podataka. Zaštita obuhvata tekstove, softver te HTML, Java i Flash izvorni kod. Sadržaji koji podležu zaštiti po osnovu autorskih prava smeju se upotrebljavati samo u lične svrhe, ukoliko to nije zabranjeno ovim pravilima korišćenja ili pravosnažnim zakonskim aktima.
 • Kompanija MarketLinx d.o.o. je nosilac autorskih prava na stranicama NekretnineSrbije.com, a koja se odnose na sopstvene sadržaje internet stranica, uključujući (ali ne isključujući) tekst, slike, format, baze podataka, sve ostale materijale, zvuke, formate, software, nazive (uključujući i domen). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela stranica smatra se kršenjem autorskih prava kompanije MarketLinx d.o.o.. Kompanija MarketLinx d.o.o. nije vlasnik sadržaja koji njegov korisnik objavi, međutim on ga svojim zahtevom za objavljivanje na NekretnineSrbije.com, neopozivo ovlašćuje da taj sadržaj koristi, kopira, prikazuje, objavljuje i distribuira. Nije dozvoljena promena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja bilo kog dela stranice ili software-a ove stranice, osim uz saglasnost kompanije MarketLinx d.o.o. Korisnik ima pravo da upotrebljava sadržaj stranica NekretnineSrbije.com samo za nekomercijalnu upotrebu. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način, osim kopiranja sadržaja stranica i pretraživanje na sopstvenom računaru, i/ili štampanje jedne kopije, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava. Ukoliko korisnik smatra da je kompanija MarketLinx d.o.o. povredila njegova autorska prava, potrebno je da nas o tome obavesti. Korisnik je dalje saglasan i prihvata da kompanija MarketLinx d.o.o.nije odgovorna za takvu povredu učinjenu od bilo koje treće strane.
 • 2. Prihvatanje pravila i uslova propisanih od strane NekretnineSrbije.com
 • Prilikom pristupanja sajtu NekretnineSrbije.com korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja njegovih stranica.
 • NekretnineSrbije.com zadržava pravo da promeni, modifikuje ili na neki drugi način izmeni uslove ovih stranica u bilo kom trenutku. Sve izmene načinjene ovim putem postaće trenutno validne po njihovoj objavi.
 • Korisnik je u obavezi da pravila i uslove korišćenja redovno čita, pa se smatra da je pristupanjem i korišćenjem stranica ili bilo kog njihovog dela upoznat sa aktuelnim pravilima i uslovima korišćenja, da ih je razumeo i da ih u potpunosti prihvata.
 • Ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne prihvata sledeća pravila i uslove ili njihove eventualne izmene, ili postane nezadovoljan našim stranicama na bilo koji način, ima pravo da prekine sa korišćenjem stranica. Takođe, korisnik može da nas obavesti o eventualnom problemu kako bismo bili u mogućnosti da se posvetimo njegovom rešavanju, pod uslovom da je problem moguće rešiti.
 • Za vreme pristupanja i korišćenja stranica, primenjuju se ovde navedeni uslovi i pravila korišćenja kao i svi važeći primenjivi zakoni Republike Srbije.
 • 3. Sadržaj stranica NekretnineSrbije.com i odgovornosti korisnika
 • Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, datoteke, prikazi, fotografije, video snimci, zvuci ili drugi materijali (u daljem tekstu “Sadržaj”) objavljeni na našim stranicama, preneti preko stranica, ili linkovani sa stranica, isključiva su odgovornost osobe koja je taj sadržaj objavila, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav Sadržaj koji objavi, pošalje, postavi ili na drugi način učini dostupnim putem stranica. Na osnovu toga, NekretnineSrbije.com ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti, ispravnosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
 • 4. Sadržaji, stranice i usluge drugih stranica
 • NekretnineSrbije.com može sadržati linkove prema drugim stranicama. Za vreme poseta drugim stranicama, na korisnika se odnose pravila i uslovi stranice na kojoj se trenutno nalazi. Time se smatra da korisnik prihvata i da je saglasan da NekretnineSrbije.com nije napravila tu stranicu, da nema kontrolu nad njom i ne snosi odgovornost za njen sadržaj.
 • Poslovni odnos između korisnika i oglašivača odnosi se isključivo na korisnika i oglašivača, te NekretnineSrbije.com ne garantuje za njih, nije odgovoran za njegov sadržaj, niti za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.
 • 5. Ograničenja i uslovi korišćenja sajta NekretnineSrbije.com
 • Zabranjeno je predavati oglase ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim Sadržaje:
 • koji nisu u skladu sa zakonom, koji su štetni ili preteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, klevete, predstavljaju zadiranje u tuđu privatnost ili su na bilo koji način štetni maloletnim osobama;
 • koji su po prirodi pornografski (zabranjen je unos oglasa, fotografija, tekstova i linkova ka drugim sajtovima u kojima se spominje, ili koji sadrže, pornografski materijal, dečiju pornografiju ili bilo kakav sličan sadržaj);
 • koji predstavljaju podsticanje nezakonitih ili pornografskih transakcija;
 • koji uznemiravaju, omalovažavaju ili su neprijateljski orijentisani prema pojedincu ili grupi na osnovu verske ili polne pripadnosti, seksualne orijentacije, rasne ili etničke pripadnosti;
 • koji sadrže lične ili identifikacione podatke o drugoj osobi bez njenog izričitog odobrenja;
 • koji su lažni, prevarni, koji pogrešno informišu ili predstavljaju "mamac ili podsticaj";
 • koji krše neko patentno pravo, tržišnu marku, trgovinsku tajnu, autorsko ili neko drugo pravo bilo koje osobe, ili Sadržaj koji korisnik nema pravo da učini dostupnim po sili zakona ili načelima ugovornog odnosa;
 • koji prave ili sadrže "afiliate marketing", "vezane preporuke", "junk mail", "spam," "lančana pisma", "piramidalne sadržaje" ili netražene reklame bilo kog tipa;
 • koji prave ili sadrže bilo koji oblik reklamiranja ili navođenja koji je objavljen u okviru NekretnineSrbije.com stranica a koje nisu predviđene za te sadržaje, ili je e-mailom poslato korisnicima NekretnineSrbije.com koji nisu pismeno pristali da budu kontaktirani vezano za druge usluge, proizvode ili komercijalne interese;
 • koji sadrže linkove na komercijalne usluge ili internet stranice, osim u slučajevima koji su dopušteni ovim uslovima;
 • koji reklamiraju bilo koju nezakonitu uslugu ili prodaju bilo kojih artikala čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim pravom, uključujući bez ograničenja artikle čija je prodaja regulisana ili zabranjena pravom republike Srbije;
 • koji sadrže softwarske viruse ili bilo kakav drugi kompjuterski kod, datoteke ili programe dizajnirane da ometaju, uništavaju i na bilo koji način sprečavaju i ograničavaju funkcionalnost bilo kog kompjuterskog softwarea ili hardwarea ili telekomunikacione opreme;
 • koji ometaju rad putem prekomernog broja poruka upućenih serveru, ili na drugi način negativno utiču na upotrebu ovih stranica i usluga od strane drugih korisnika; ili
 • koji koristi e-mail adrese koje pogrešno upućuju na pošiljaoca, falsifikovana zaglavlja ili na drugi način izmenjene znakove raspoznavanja kako bi prikrili poreklo Sadržaja prenetog ovim stranicama i njihovim uslugama.
 • Korisnik je dalje saglasan da ni u kom slučaju NEĆE:
 • kontaktirati nijedno lice koje je zatražilo da se ne kontaktira;
 • "uhoditi" ili na drugi način uznemiravati bilo koga;
 • prikupljati lične podatke o drugim korisnicima u komercijalne ili nezakonite svrhe;
 • koristiti automatizovane metode, uključujući "spidere", "robote", "crawlere", "data mining pools" i sl. kako bi se skidali podaci sa usluge objavljivanja oglasa - ukoliko za to ne postoji odobrenje od strane NekretnineSrbije.com;
 • pokušavati da uspostavi neovlašćeni pristup nedozvoljenim delovima NekretnineSrbije.com ili sprovoditi bilo kakvu aktivnost koja ometa, utiče na kvalitet, remeti rad ili funkcionalnost usluga koje nudi stranica NekretnineSrbije.com; ili
 • koristiti bilo koju vrstu uređaja ili kompjuterskog programa koji omogućava unošenje sadržaja na NekretnineSrbije.com bez ručnog unošenja svake takve objave od strane autora istog, uključujući bez ograničenja, primenu bilo kog takvog automatizovanog sredstva objave za masovno objavljivanje, ili automatsko objavljivanje u redovnim vremenskim intervalima.
 • 6. Pristup uslugama NekretnineSrbije.com
 • NekretnineSrbije.com svojim korisnicima daje ograničeno, opozivo, ne-ekskluzivno odobrenje pristupa uslugama za lične potrebe. Ovo odobrenje ne uključuje bilo kakvo prikupljanje, agregaciju, kopiranje, dupliranje, prikazivanje ili derivativno korišćenje usluga niti primenu “data mining”, “spidera” ili sličnih alata za prikupljanje i dobijanje podataka u bilo koje svrhe osim kada je to izričito odobreno od strane NekretnineSrbije.com.
 • 7. Ograničenja usluge
 • Korisnik je saglasan da NekretnineSrbije.com može ograničiti korišćenje usluga, uključujući maksimalan broj dana za koji će sadržaj biti dostupan, maksimalan broj i veličina objava, e-mail poruka, ili drugog sadržaja koji može biti prenošen putem usluga. Korisnik je dalje saglasan da NekretnineSrbije.com nema nikakvu odgovornost za brisanje ili propust u sadržaju održavan ili prenešen posredstvom usluga. Saglasan je da NekretnineSrbije.com zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine uslugu (ili bilo koji njen deo) sa ili bez obaveštenja, i da NekretnineSrbije.com neće biti odgovoran korisniku ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmene, privremeno obustavljanje ili ukidanje usluga.
 • 8. Zabrana korišćenja stranica NekretnineSrbije.com
 • NekretnineSrbije.com zadržava pravo da pojedinačno zabrani pristup uslugama ovih stranica, ukoliko korisnik na bilo koji način krši ova pravila ili na drugi način usporava ili ometa njihov rad. NekretnineSrbije.com takođe zadržava pravo da preduzme odgovarajuće pravne mere protiv takvog korisnika i da zahteva naknadu za eventualno nastalu štetu ili gubitak u svakom pogledu. NekretnineSrbije.com nije odgovoran prema korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za zabranu korišćenja ovih stranica. Korisnik je saglasan da neće pokušavati da koristi stranice sajta NekretnineSrbije.com nakon navedene zabrane.
 • 9. Isključenje odgovornosti
 • NekretnineSrbije.com ne odgovara niti garantuje za:
 • tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili bilo kog njegovog dela, kao ni za kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga;
 • ovlašćenje druge strane u zaključivanju ugovora, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača koje je koristio u poslovanju;
 • to da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku, i
 • to da će treća strana legalno koristiti ove stranice sve vreme.
 • 10. Tehnički uslovi
 • Za korišćenje svih mogućnosti našeg sajta potrebno je da koristite program koji podržava sledeće tehnologije: Cookies, Flash i Javascript. Ukoliko Vaš program ne podržava gore navedene tehnologije NekretnineSrbije.com ne snosi nikakve odgovornosti, posledice i ne garantuje za kvalitet usluge.
 • 11. Sudska nadležnost
 • Ova pravila i uslovi čine Ugovor između korisnika i NekretnineSrbije.com. kojim se reguliše korišćenje ovih stranica. Uslovi i odnos između korisnika i NekretnineSrbije.com podležu zakonima Republike Srbije koji regulišu predmetne odnose. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.
 • 12. Plaćanje servisa
 • Objavljivanje oglasa na portalu NekretnineSrbije.com se naplaćuje po aktuelnom cenovniku. Transakcije se obavljaju po principu avansnog plaćanja na osnovu podataka iz predračuna a tek nakon prispeća uplate se dostavlja račun.

 • Beograd, 19.12.2008.